Ηλεκτρομηχανικός Κύλινδρος

τριών ράουλων κάμψης ελασμάτων

Ο ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος χρησιμοποιείται για κάμψη λαμαρίνας έως 10mm.
Διαμόρφωση λαμαρίνας σε σωλήνα ή κατασκευή κυλίνδρου.
Αποτελείται από τρία ράουλα πάχους 200mm έκαστο.

Ο ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος κάμψεως ελασμάτων είναι σημαντικό μηχάνημα για
κάθε μονάδα επεξεργασίας λαμαρίνας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μηχανήματος
  • Ηλεκτροκίνητη πρόκαμψη και περιστροφή ράουλων
  • Digital Ενδείξεις για την θέση στο ράουλο πρόκαμψης
  • Μήκος κάμψεως: έως 3050mm
  • Πάχος κάμψεως: έως 10mm
Επικοινωνήστε μαζί μας