Πλάστιγγα Μονού Σημείου Ζύγισης

Πλάστιγγα Παλέτας

Γεφυροπλάστιγγες Εντός & Εκτός Λάκκου

Σακιαστικά Μηχανήματα

Ελαιοδεξαμενή Διανομής Ελαιολάδου

Καδοζυγός Ζύγισης Ελαιοκάρπου

Ταινιοζυγός Ζύγισης Ελαιοκάρπου

Εξαρτήματα Ζυγών

Μπορείτε να απευθύνεστε στο σχεδιαστικό μας τμήμα στο
email koukakislaser@gmail.com ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2810-381.047.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα!